Informace ze zákona.

Na této stránce naleznete důležité informace, které zveřejňujeme v souladu se zákonem. Jedná se o informace jako například podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele, standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb závazné pro dodavatele elektřiny a další.


REMIT - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Tato část slouží ke zveřejňování tzv. důvěrných informací, které jsou účastníci trhu povinni zveřejňovat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT).

Informace o koncernu.

Společnost eYello CZ, k.s., IČ: 250 540 40, spolu se společnostmi PREdistribuce, a.s., IČ: 273 76 516 a PREměření, a.s., IČ: 256 77 063 tvoří jako osoby řízené společností Pražská energetika, a.s., IČ: 601 93 913, s touto řídící osobou společně koncern.

Dodržování stanovené kvality dodávek a služeb.

Informace za rok 2016 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2015 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2014 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2013 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

 

Informace za rok 2016 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2015 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele a dopad výroby na životní prostředí.

Rok 2015.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2015.

Uhelné elektrárny (uhlí) 42,31 %
Jaderné elektrárny (jádro) 27,94 %
Plynové elektrárny (plyn) 3,74 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 17,93 %
Druhotné zdroje 0,01 %
Ostatní zdroje 8,07 %

 

Rok 2014.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2014.

Uhelné elektrárny (uhlí) 37,99 %
Jaderné elektrárny (jádro) 30,60 %
Plynové elektrárny (plyn) 3,63 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 15,07 %
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 0,90 %
Neidentifikováno 11,81 %

 

Rok 2013.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2013.

Uhelné elektrárny (uhlí) 38,79 %
Jaderné elektrárny (jádro) 28,35 %
Plynové elektrárny (plyn) 4,38 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 11,99 %
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 1,60 %
Neidentifikováno 14,89 %

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti elektroenergetiky u Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ), www.eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Zpráva o vztazích.

Informace za rok 2014.

Informace za rok 2015.

Účetní závěrka.

Informace za rok 2014.

Informace za rok 2015.