Info ze zákona.

Na této stránce naleznete důležité informace, které zveřejňujeme v souladu se zákonem. Jedná se o informace jako například podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele, standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb závazné pro dodavatele elektřiny a další.


REMIT - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Tato část slouží ke zveřejňování tzv. důvěrných informací, které jsou účastníci trhu povinni zveřejňovat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT).

Dodržování stanovené kvality dodávek a služeb.

Informace za rok 2020 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2019 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2018 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2017 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2016 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2015 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2014 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2013 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

 

Informace za rok 2020 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2019 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2018 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2017 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2016 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2015 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Kontrolni seznam evropského spotřebitele energie.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele a dopad výroby na životní prostředí.

Rok 2019.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2019.

Uhelné elektrárny (uhlí) 48,81 %
Jaderné elektrárny (jádro) 38,83 %
Plynové elektrárny (plyn) 7,83 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 4,26 %
Druhotné zdroje 0,11 %
Ostatní zdroje 0,16 %

 

Rok 2018.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2018.

Uhelné elektrárny (uhlí) 48,62 %
Jaderné elektrárny (jádro) 36,55 %
Plynové elektrárny (plyn) 5,92 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 6,56 %
Druhotné zdroje 2,29 %
Ostatní zdroje 0,06 %

 

Rok 2017.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2017.

Uhelné elektrárny (uhlí) 47,82 %
Jaderné elektrárny (jádro) 32,67 %
Plynové elektrárny (plyn) 6,26 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 10,42 %
Druhotné zdroje 2,52 %
Ostatní zdroje 0,31 %


Rok 2016.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2016.

Uhelné elektrárny (uhlí) 45,87 %
Jaderné elektrárny (jádro) 27,32 %
Plynové elektrárny (plyn) 7,56 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 18,01 %
Druhotné zdroje 0,15 %
Ostatní zdroje 1,09 %


Rok 2015.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2015.

Uhelné elektrárny (uhlí) 42,31 %
Jaderné elektrárny (jádro) 27,94 %
Plynové elektrárny (plyn) 3,74 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 17,93 %
Druhotné zdroje 0,01 %
Ostatní zdroje 8,07 %


Rok 2014.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2014.

Uhelné elektrárny (uhlí) 37,99 %
Jaderné elektrárny (jádro) 30,60 %
Plynové elektrárny (plyn) 3,63 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 15,07 %
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 0,90 %
Neidentifikováno 11,81 %


Rok 2013.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2013.

Uhelné elektrárny (uhlí) 38,79 %
Jaderné elektrárny (jádro) 28,35 %
Plynové elektrárny (plyn) 4,38 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 11,99 %
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 1,60 %
Neidentifikováno 14,89 %

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti elektroenergetiky u Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ), www.eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Zpráva o vztazích.

Informace za rok 2014.

Informace za rok 2015.

Informace za rok 2016.

Účetní závěrka.

Informace za rok 2014.

Informace za rok 2015.

Informace za rok 2016.

Výroční zprávy.

Informace za rok 2017.

Informace o koncernu.

Společnost Pražská energetika, a. s., IČO: 601 93 913, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice,
100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2405,

jako řídicí osoba a společnosti

PREdistribuce, a. s., IČO: 273 76 516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10158,

PREměření, a. s., IČO: 256 77 063, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 100 05, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5433,

eYello CZ, k. s., IČO: 250 54 040, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76596,

KORMAK Praha a.s., IČO: 485 92 307, se sídlem K sokolovně 667/9, Uhříněves, 104 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20181,

PREservisní, s. r. o., IČO: 020 65 801, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 215222,

PREzákaznická, a. s., IČO: 065 32 438, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22870, a

PREnetcom, a. s., IČO: 067 14 366, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23057,

jako řízené osoby, tvoří společně koncern PRE.

Řízení společnosti Pražská energetika, a. s., vůči společnosti PREdistribuce, a. s., jako provozovateli distribuční soustavy je uplatňováno v rozsahu dovoleném kogentními ustanoveními § 25a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.