Samoodečet.

Nezastihli jsme vás?
Posviťte si na to sami.

Nápověda

Tento údaj naleznete na vašem elektroměru.

U dvoutarifní sazby může trvat i 10 vteřin než Vám elektroměr automaticky zobrazí druhou sazbu.

Jak správně číst údaje elektroměru na distribučním území ČEZ jsou ZDE.

Pro distribuční území EON jsou ZDE.

Nápověda

Tento údaj naleznete na vašem elektroměru.

U dvoutarifní sazby může trvat i 10 vteřin než Vám elektroměr automaticky zobrazí druhou sazbu.

Jak správně číst údaje elektroměru na distribučním území ČEZ jsou ZDE.

Pro distribuční území EON jsou ZDE.

Nápověda

EAN kód je 18ti místné číslo označující odběrné místo.
EAN naleznete na smlouvě s naší společností nebo na faktuře předchozího dodavatele.
Kód začíná označením 85918

Nápověda

Jsem nový zákazník Yello
- Přešel jsem k Yello Energy a chci nahlásit stav svého elektroměru/plynoměru platný ke dni změně dodavatele.

Jsem zákazníkem Yello - kontrolní odečet
- Chci zaevidovat zadat kontrolní odečet nebo chci mimořádnou fakturu.

Jsem zákazníkem Yello - odcházím
- Stěhuji se a ukončuji smlouvu na v odběrném místě u Yello nebo přecházím od Yello k novému dodavateli.

Jsem zákazníkem Yello - mimořádná faktura k 31.12.
- Chci vystavit mimořádnou fakturu ke konci roku, tj. k 31.12.“

Zpráva byla úspěšně odeslána

Chyba při odesílání!

Načítám Odesílání požadavku

Zahájil jsem dodávku elektřiny a chci zadat odečet na webu.

Připravte si prosím EAN kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od jakéhokoliv dodavatele, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho dohledat také přímo ve smlouvě s dodavatelem (osmnáctimístný EAN kód začíná vždy 859182400_______).

Při odečtu stavu měřidla ověříte, zda je daný elektroměr opravdu váš, podle čísla elektroměru. To najdete na každém vyúčtování. Vysoký tarif (denní proud) na měřidle může být označen jako VT nebo T1. Nízký tarif (noční proud) může být označen jako NT nebo T2. Hodnoty zapisujte bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu musí být vždy shodné s termínem zahájení dodávek u Yello. Tento termín jsme Vám poslali e-mailem nebo SMS, případně v dopisu.

Zvolte typ odečtu „Jsem nový zákazník“.

Samoodečet je nutné hlásit nejpozději do 2 pracovních dnů od zahájení dodávek. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Ukončil jsem dodávky elektřiny u Yello a chci zadat odečet na webu.

Připravte si prosím EAN kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od jakéhokoliv dodavatele, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Ve vašem případě na faktuře od Yello. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s Yello, případně s jiným dodavatelem (osmnáctimístný EAN kód začíná vždy 859182400_______).

Při odečtu stavu měřidla si ověříte, zda je daný elektroměr opravdu váš, podle čísla elektroměru. To najdete na každém vyúčtování. Vysoký tarif (denní proud) na měřidle může být označen jako VT nebo T1. Nízký tarif (noční proud) může být označen jako NT nebo T2. Hodnoty zapisujte bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu musí být vždy shodné s termínem ukončení dodávek od Yello. Tento termín jsme Vám poslali e-mailem nebo v dopisu, případně Vám ho také sdělí váš nový dodavatel.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – odcházím“.

Samoodečet je nutné hlásit nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení dodávek. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Chci nahlásit kontrolní odečet elektroměru.

Připravte si prosím EAN kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře Yello, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s Yello (osmnáctimístný EAN kód začíná vždy 859182400_______).

Při odečtu stavu měřidla si ověříte, zda je daný elektroměr opravdu váš, podle čísla elektroměru. To najdete na každém vyúčtování. Vysoký tarif (denní proud) na měřidle může být označen jako VT nebo T1. Nízký tarif (noční proud) může být označen jako NT nebo T2. Hodnoty zapisujte bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu vyplňte podle skutečného termínu, kdy odečet provádíte. Ideální je hlásit poslední, nebo první den v měsíci.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – kontrolní odečet“.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Chci nahlásit odečet k mimořádnému vyúčtování elektřiny.

Připravte si prosím EAN kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře Yello, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s Yello (osmnáctimístný EAN kód začíná vždy 859182400_______).

Při odečtu stavu měřidla si ověříte, zda je daný elektroměr opravdu váš, podle čísla elektroměru. To najdete na každém vyúčtování. Vysoký tarif (denní proud) na měřidle může být označen jako VT nebo T1. Nízký tarif (noční proud) může být označen jako NT nebo T2. Hodnoty zapisujte bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – mimořádná faktura k 31. 12.“ a odešlete údaje.

Samoodečet nahlaste nejlépe 31. 12., nejpozději však do 5. 1. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován a předán k mimořádnému vyúčtování.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Zahájil jsem dodávku plynu a chci zadat odečet na webu.

Připravte si prosím EIC kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od jakéhokoliv dodavatele, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s dodavatelem.

Připravte si také číslo Vašeho měřidla. Najdete ho přímo na plynoměru nebo na jakékoliv faktuře k odběrnému místu. Podle čísla na faktuře si můžete ověřit, zda přepisujete číslo ze správného plynoměru. Hodnoty na měřidle jsou v m3. Zapisujte je bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu musí být vždy shodné s termínem zahájení dodávek u Yello. Tento termín jsme Vám poslali e-mailem nebo SMS, případně v dopisu.

Zvolte typ odečtu „Jsem nový zákazník.“

Samoodečet je nutné hlásit nejpozději do 2 pracovních dnů od zahájení dodávek. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Ukončil jsem dodávky plynu u Yello a chci zadat odečet na webu.

Připravte si prosím EIC kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od Yello, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s dodavatelem.

Připravte si také číslo Vašeho měřidla. Najdete ho přímo na plynoměru nebo na jakékoliv faktuře k odběrnému místu. Podle čísla na faktuře si můžete ověřit, zda přepisujete číslo ze správného plynoměru. Hodnoty na měřidle jsou v m3. Zapisujte je bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu musí být vždy shodné s termínem ukončení dodávek u Yello. Tento termín jsme Vám poslali e-mailem, případně v dopisu, nebo vám ho sdělí váš nový dodavatel.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – odcházím.“

Samoodečet je nutné hlásit nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení dodávek. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Chci nahlásit kontrolní odečet plynoměru.

Připravte si prosím EIC kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od Yello, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ji také dohledat přímo ve smlouvě s dodavatelem.

Připravte si také číslo Vašeho měřidla. Najdete jej přímo na plynoměru nebo v jakékoliv faktuře k odběrnému místu. Podle čísla na faktuře si můžete ověřit, zda přepisujete číslo ze správného plynoměru. Hodnoty na měřidle jsou v m3. Zapisujte je bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, emailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu vyplňte podle skutečného termínu, kdy odečet provádíte. Ideální je hlásit poslední, nebo první den v měsíci.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – kontrolní odečet“.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko “Odeslat požadavek.” Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Chci nahlásit odečet k mimořádnému vyúčtování plynu.

Připravte si prosím EIC kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od Yello, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s dodavatelem.

Připravte si také číslo Vašeho měřidla. Najdete ho přímo na plynoměru nebo na jakékoliv faktuře k odběrnému místu. Podle čísla na faktuře si ověříte, zda přepisujete číslo ze správného plynoměru. Hodnoty na měřidle jsou v m3. Zapisujte je bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – mimořádná faktura k 31. 12.“ a odešlete údaje.

Samoodečet nahlaste nejlépe 31. 12., nejpozději však do 5. 1. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován a předán k mimořádnému vyúčtování.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Kompletní seznam FAQ