FAQ.

Aktuálně.

Mám u Yello jistotu?

Nemusíte se obávat. I při současném vývoji na trhu s energiemi máme v Yello dobře zajištěnou energii pro všechny své zákazníky. Jsme stabilní a spolehlivý dodavatel.

Chci zaslat opis smlouvy. Jak mám postupovat?

Prosíme, požádejte o opis smlouvy na yello@yello.cz. Jeho zaslání bude kvůli stávající situaci trvat déle než je obvyklé, ale nebojte, nezapomeneme na Vás.

Nemám předepsané SIPO na tento měsíc?

Záloha na SIPO není předepsaná, pokud právě probíhá měsíc, kdy Vám vystavíme řádné vyúčtování. V měsíci ve kterém je vyúčtování, zálohu nepředepisujeme. Ve vyúčtování Vám vystavíme nový zálohový plán a zálohy budete mít opět předepsané na SIPU. Prosíme, vyčkejte na fakturaci.

Mám u Vás přeplatek a chci ho vrátit. Co mám pro to udělat?

Přeplatek, který jsme zaúčtovali do budoucích záloh (v souladu s obchodními podmínkami), Vám samozřejmě rádi vrátíme. Stačí, když nám napíšete na yello@yello.cz, uvedete identifikaci nebo přiložíte fakturu a uvedete číslo bankovního účtu.

Do budoucna Vám nastavíme automatické vracení přeplatků, abyste si již nemuseli o přeplatek žádat. Co se děje s Vaším přeplatkem, vždy uvádíme v Vaší faktuře.

Pokud v souvislosti s fakturou potřebujete změnit zálohy, pak využijte svůj zákaznický portál Moje Yello dostupný skrz naše stránky www.yello.cz/mojeyello.

Samoodečet.

Zahájil jsem dodávku elektřiny a chci zadat odečet na webu.

Připravte si prosím EAN kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od jakéhokoliv dodavatele, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho dohledat také přímo ve smlouvě s dodavatelem (osmnáctimístný EAN kód začíná vždy 859182400_______).

Při odečtu stavu měřidla ověříte, zda je daný elektroměr opravdu váš, podle čísla elektroměru. To najdete na každém vyúčtování. Vysoký tarif (denní proud) na měřidle může být označen jako VT nebo T1. Nízký tarif (noční proud) může být označen jako NT nebo T2. Hodnoty zapisujte bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu musí být vždy shodné s termínem zahájení dodávek u Yello. Tento termín jsme Vám poslali e-mailem nebo SMS, případně v dopisu.

Zvolte typ odečtu „Jsem nový zákazník“.

Samoodečet je nutné hlásit nejpozději do 2 pracovních dnů od zahájení dodávek. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Ukončil jsem dodávky elektřiny u Yello a chci zadat odečet na webu.

Připravte si prosím EAN kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od jakéhokoliv dodavatele, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Ve vašem případě na faktuře od Yello. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s Yello, případně s jiným dodavatelem (osmnáctimístný EAN kód začíná vždy 859182400_______).

Při odečtu stavu měřidla si ověříte, zda je daný elektroměr opravdu váš, podle čísla elektroměru. To najdete na každém vyúčtování. Vysoký tarif (denní proud) na měřidle může být označen jako VT nebo T1. Nízký tarif (noční proud) může být označen jako NT nebo T2. Hodnoty zapisujte bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu musí být vždy shodné s termínem ukončení dodávek od Yello. Tento termín jsme Vám poslali e-mailem nebo v dopisu, případně Vám ho také sdělí váš nový dodavatel.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – odcházím“.

Samoodečet je nutné hlásit nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení dodávek. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Chci nahlásit kontrolní odečet elektroměru.

Připravte si prosím EAN kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře Yello, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s Yello (osmnáctimístný EAN kód začíná vždy 859182400_______).

Při odečtu stavu měřidla si ověříte, zda je daný elektroměr opravdu váš, podle čísla elektroměru. To najdete na každém vyúčtování. Vysoký tarif (denní proud) na měřidle může být označen jako VT nebo T1. Nízký tarif (noční proud) může být označen jako NT nebo T2. Hodnoty zapisujte bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu vyplňte podle skutečného termínu, kdy odečet provádíte. Ideální je hlásit poslední, nebo první den v měsíci.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – kontrolní odečet“.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Chci nahlásit odečet k mimořádnému vyúčtování elektřiny.

Připravte si prosím EAN kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře Yello, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s Yello (osmnáctimístný EAN kód začíná vždy 859182400_______).

Při odečtu stavu měřidla si ověříte, zda je daný elektroměr opravdu váš, podle čísla elektroměru. To najdete na každém vyúčtování. Vysoký tarif (denní proud) na měřidle může být označen jako VT nebo T1. Nízký tarif (noční proud) může být označen jako NT nebo T2. Hodnoty zapisujte bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – mimořádná faktura k 31. 12.“ a odešlete údaje.

Samoodečet nahlaste nejlépe 31. 12., nejpozději však do 5. 1. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován a předán k mimořádnému vyúčtování.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Zahájil jsem dodávku plynu a chci zadat odečet na webu.

Připravte si prosím EIC kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od jakéhokoliv dodavatele, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s dodavatelem.

Připravte si také číslo Vašeho měřidla. Najdete ho přímo na plynoměru nebo na jakékoliv faktuře k odběrnému místu. Podle čísla na faktuře si můžete ověřit, zda přepisujete číslo ze správného plynoměru. Hodnoty na měřidle jsou v m3. Zapisujte je bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu musí být vždy shodné s termínem zahájení dodávek u Yello. Tento termín jsme Vám poslali e-mailem nebo SMS, případně v dopisu.

Zvolte typ odečtu „Jsem nový zákazník.“

Samoodečet je nutné hlásit nejpozději do 2 pracovních dnů od zahájení dodávek. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Ukončil jsem dodávky plynu u Yello a chci zadat odečet na webu.

Připravte si prosím EIC kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od Yello, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s dodavatelem.

Připravte si také číslo Vašeho měřidla. Najdete ho přímo na plynoměru nebo na jakékoliv faktuře k odběrnému místu. Podle čísla na faktuře si můžete ověřit, zda přepisujete číslo ze správného plynoměru. Hodnoty na měřidle jsou v m3. Zapisujte je bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu musí být vždy shodné s termínem ukončení dodávek u Yello. Tento termín jsme Vám poslali e-mailem, případně v dopisu, nebo vám ho sdělí váš nový dodavatel.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – odcházím.“

Samoodečet je nutné hlásit nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení dodávek. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Chci nahlásit kontrolní odečet plynoměru.

Připravte si prosím EIC kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od Yello, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ji také dohledat přímo ve smlouvě s dodavatelem.

Připravte si také číslo Vašeho měřidla. Najdete jej přímo na plynoměru nebo v jakékoliv faktuře k odběrnému místu. Podle čísla na faktuře si můžete ověřit, zda přepisujete číslo ze správného plynoměru. Hodnoty na měřidle jsou v m3. Zapisujte je bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, emailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Datum odečtu vyplňte podle skutečného termínu, kdy odečet provádíte. Ideální je hlásit poslední, nebo první den v měsíci.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – kontrolní odečet“.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko “Odeslat požadavek.” Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Chci nahlásit odečet k mimořádnému vyúčtování plynu.

Připravte si prosím EIC kód odběrného místa. Toto číslo najdete na jakékoliv faktuře od Yello, která se vztahuje k vašemu odběrnému místu. Můžete ho také dohledat přímo ve smlouvě s dodavatelem.

Připravte si také číslo Vašeho měřidla. Najdete ho přímo na plynoměru nebo na jakékoliv faktuře k odběrnému místu. Podle čísla na faktuře si ověříte, zda přepisujete číslo ze správného plynoměru. Hodnoty na měřidle jsou v m3. Zapisujte je bez desetinných míst.

Vyplňte prosím také identifikační údaje zákazníka pro správné přiřazení odečtu. Jméno a příjmení nebo název firmy, e-mailovou adresu a datum narození nebo IČ.

Zvolte typ odečtu „Jsem zákazníkem Yello – mimořádná faktura k 31. 12.“ a odešlete údaje.

Samoodečet nahlaste nejlépe 31. 12., nejpozději však do 5. 1. Váš odečet následně předáme provozovateli distribuční sítě ke schválení. Pokud nám nenahlásíte odečet včas, nemusí být distributorem akceptován a předán k mimořádnému vyúčtování.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „Odeslat požadavek“. Všechny potřebné informace budou bleskem u nás. Děkujeme!

Přechod k Yello.

Mám zájem odebírat od Yello energie, co všechno musím doložit/udělat?

Napište na yello@yello.cz a my se Vám ozveme. Nejjednodušší pro Vás bude doložit smlouvu s Vaším stávajícím dodavatelem a poslední roční vyúčtování. Na základě těchto dokumentů můžeme připravit návrh smlouvy s Yello. V případě, že bude třeba doložit další podklady, Vás budeme kontaktovat. Vše potřebné poté domluvíme telefonicky nebo e-mailem.
Anebo nechte si vypracovat nezávaznou kalkulaci zde.

Jak dlouho trvá přechod k novému dodavateli?

Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je tři měsíce. Lhůta výpovědi začíná běžet 1. den následujícího měsíce od data doručení výpovědi. To znamená, že přechod k Yello může trvat necelé 4 měsíce.

Smlouva na dobu určitou má pevně stanovené datum obnovení. Proto je nutné dodržet výpovědní lhůtu, která je ve smlouvě. Pokud nevíte, jestli máte smlouvu na dobu určitou, nebo určitou, můžeme společně datum konce smlouvy ověřit, pokud nám zašlete Vaše stávající smlouvy.

Možné zahájení dodávek od Yello rádi určíme za Vás, stačí nám zaslat aktuální smlouvu či dodatek ke smlouvě s Vaším stávajícím dodavatelem. Stejně tak výpověď stávajícímu dodavateli pošleme za Vás na základě Vámi podepsané plné moci.

Po zahájení dodávky u Yello je vhodné do 2 pracovních dnů nahlásit stavy elektroměru/plynoměru přes webový formulář Samoodecet. Pokud stavy nahlásit nestihnete, nic se neděje. Distributor konečný stav odhadne na základě průměrné spotřeby za předchozí období.

Kdy a jak dostanu informace, že jsem u Yello?

Informace o zahájení dodávky si můžete ověřit na Vašem portálu Moje Yello.

Do měsíce od zahájení dodávky Vám zašleme na korespondenční adresu akceptační dopis s potvrzeným datem zahájení dodávek a informacemi k úhradě záloh.

Z čeho se skládají ceny energie?

Co ovlivníte výběrem dobré energie od Yello?
Dodavatel stanovuje:

 • cenu silové elektřiny za kilowatthodinu (kWh)
 • stálý měsíční poplatek za odběrné místo


Až 60 % z ceny za elektřinu na Vašem vyúčtování neovlivníte.
Jedná se například o:
Cenu za distribuci elektřiny, cenu na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, cenu za systémové služby a za činnost operátora trhu a daň z elektřiny.
Ceny těchto souvisejících služeb stanoví Energetický regulační úřad a stát určuje výši DPH a daně z elektřiny.
Ceny souvisejících služeb a daně jsou stejně vysoké pro každého zákazníka bez ohledu na jeho dodavatele.

Co mám dělat, pokud jsem podepsal smlouvu s jiným dodavatelem?

Uzavřeli jste smlouvu s jiným dodavatelem energií? Pokud jste si podpis této smlouvy rozmysleli, máte za určitých podmínek právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Váš nárok na ukončení takové smlouvy bez jakýchkoli sankcí závisí na způsobu jejího uzavření.
Co nejdříve nás kontaktujte, abychom Vám mohli pomoci. Potřebujeme vědět, kdy byla smlouva podepsána, s jakým dodavatelem a na jakém místě (pobočka, domov, kavárna apod.).

Jsem nový majitel/nájemce a původní odběratel byl u Yello, energie chci přepsat na své jméno.

Pro přepis odběru na nového zákazníka je nutné ukončit smlouvu s původním odběratelem a zároveň sepsat novou smlouvu s novým zákazníkem.
Pro úspěšný přepis potřebujeme:

 • údaje nového zákazníka
 • doložit vztah nového zákazníka k nemovitosti (např. nájemní smlouva, kupní smlouva, zápis v katastru nemovitostí)
 • žádost o ukončení smlouvy podepsanou původním zákazníkem


Pro bližší informace a zaslání potřebné dokumentace nás prosím kontaktuje e-mailem na yello@yello.cz, do předmětu e-mailu prosím uveďte Přepis Yello. Pro rychlejší odbavení prosím identifikujte odběrné místo, které chcete přepisovat (např. EAN/EIC kód, adresa odběrného místa, jméno a příjmení původního odběratele).

Nahlášení odečtu k nově zahájeným dodávkám.

Odečet prosím hlaste přes náš webový formulář Samoodecet. Prosíme o nahlášení nejpozději do dvou pracovních dnů od zahájení dodávek. V případě, že nestihnete nahlásit odečet, nic se neděje. Distributor konečný stav u bývalého dodavatele odhadne na základě průměrné spotřeby za předchozí období.

Stěhuji se/prodal jsem nemovitost, potřebuji energie ukončit.

V případě předčasného ukončení smlouvy máme pro Vás tři možnosti:

 • Pokračovat v odběru na novém odběrném místě – uzavřete s námi novou smlouvu a nadále budete odebírat výhodné energie od Yello. Původní smlouva se ukončí na základě doloženého ukončení vztahu k nemovitosti.
 • Stávající odběrné místo lze přepsat na nového nájemce/majitele, pokud nový odběratel doloží vztah k nemovitosti.
 • Doložení žádosti o ukončení smlouvy a doložení ukončení vztahu k nemovitosti (kupní smlouva, potvrzení o ukončení nájmu). V případě úmrtí zákazníka stačí doložit pouze kopii úmrtního listu.


Pro bližší informace a zaslání potřebné dokumentace nás prosím kontaktujte e-mailem na yello@yello.cz. Do předmětu prosím uveďte Změna odběratele. Pro rychlejší odbavení identifikujte odběrné místo (např. EAN/EIC kód, adresa odběrného místa, jméno a příjmení zákazníka).

Doporučení:
Nezapomeňte nám nahlásit novou korespondenční adresu, může být důležitá pro zaslání přeplatků, konečného vyúčtování apod.

Další výhody u Yello.

Jak mohu s Yello ještě ušetřit?

Aplikace Yello Active Vám přináší výběr míst pro aktivní trávení volného času, ať už s rodinou a přáteli, nebo o samotě. Sbíráte body, díky kterým od nás dostanete slevu na energie.
Nebo Yello doporučte a získáte 500 Kč.

Doporučím zákazníka. Kde najdu svůj unikátní kód?

Kód pro doporučení nového zákazníka najdete v profilu na svém portálu Moje Yello. Stačí rozkliknout jméno zákazníka v pravém horním rohu.

Bližší informace k uplatnění odměny za doporučení.

Tento kód předáte kamarádovi nebo známému. Při uzavírání smlouvy s Yello nám Váš známý kód předá a my ho zaevidujeme do objednávky. Po zahájení dodávek energií na odběrné místo bude odměna automaticky odeslána na Váš zákaznický účet elektřiny nebo plynu. Slevu poté uvidíte v řádném ročním vyúčtování.

Portál Moje Yello.

Co nabízí portál Moje Yello?

Portál Moje Yello Vám z pohodlí domova odpoví na Vaše dotazy bez nutnosti volat nebo psát e-mail, a také v něm jednoduše zadáte samoodečet elektroměru nebo plynoměru.

V portálu najdete:

 • adresy (trvalé, korespondenční, odběrných míst)
 • smluvní údaje (jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefon)
 • platební údaje
 • aktuálně nastavený produkt a cenu
 • přehled záloh a faktur
 • zadané samoodečty
 • možnost úhrady vyúčtování nebo záloh

V portálu můžete také změnit:

 • výši záloh a jejich frekvenci
 • způsob platby záloh nebo faktury
 • korespondenční adresu odběrného místa
 • Vaši trvalou adresu
 • telefonní číslo
 • emailovou adresu
 • Vaše heslo a uživatelské jméno
 • název odběrného místa
 • způsob zasílání faktury 
 • nastavení refundace přeplatku z faktury
 • sazbu a jističe

Aktivace účtu Moje Yello.

Účet Moje Yello aktivujete na stránce Přihlášení a registrace | Yello. Klikněte na tlačítko aktivovat přístup. Následně zadejte Váš variabilní symbol, který najdete v akceptačním dopisu a Vaši e-mailovou adresu. Po kliknutí na tlačítko Aktivovat přístup naleznete ve Vašem e-mailu odkaz. Rozklikněte ho a nastavte si heslo. Nyní se na Moje Yello můžete přihlásit.

Pokud jste již registrovaný uživatel, ale nemáte heslo pro přihlášení, pošlete si odkaz pro nastavení hesla přes stránku Zapomenuté heslo | Yello. Zadáte emailovou adresu a na Váš email dorazí odkaz pro nastavení nového hesla. Následně provedete přihlášení

Zapomenuté heslo.

Uživatelské jméno si snadno obnovíte zde Obnovení uživatelského jména | Yello
Zadejte Váš variabilní symbol a emailovou adresu. Na email Vám obratem dorazí odkaz pro obnovení uživatelského jména.

Pro obnovení hesla klikněte zde Zapomenuté heslo | Yello
Stačí zadat uživatelské jméno, na Váš email poté dorazí odkaz pro obnovu hesla. 

Yello Férová Baterie.

Jak to funguje?

Vyrobenou elektřinu, kterou zákazník nespotřebuje, označujeme jako tzv. přetok do distribuční sítě. Hodnotu tohoto přetoku uložíme u nás a v následném vyúčtování zákazníkovi poskytujeme slevu, která se rovná ceně jím uspořené energie. Každý rok v březnu pak provádíme celkové vyrovnání a případné přebytky opět vrátíme zákazníkovi ve formě slevy.

Kdy se mi začnou počítat první kWh?

Po instalaci fotovoltaické elektrárny distributor změní elektroměr na tzv. 4kvadrantový, který umožňuje měření přetoků do distribuční sítě. Zároveň tím dojde ke změně typu měření z C na B. To v praxi znamená, že vyúčtování bude probíhat měsíčně. Zákazník tak nemusí platit zálohy, ale každý měsíc zaplatí konkrétní částku za konkrétní spotřebu. K Yello Férové Baterii navíc dostane jednoduchý přehled, v němž uvidí naspořené kWh, vyčerpané kWh, aktuální stav kWh a celkovou slevu, která byla uplatněna ve vyúčtování za předchozí měsíc.

Co znamená přehled Yello Férové Baterie?

Faktury / Platby / Zálohy / Spotřeba.

Kdy začnu platit zálohy u Yello?

Do měsíce od zahájení dodávky Vám zašleme na korespondenční adresu akceptační dopis s informacemi k úhradě záloh. Následně celý plán záloh uvidíte i na portálu Moje Yello.

Proč neplatím zálohu v měsíci zahájení dodávek?

První měsíc zálohu neplatíte. Spotřeba za první měsíc bude součástí první faktury. Informace k první záloze obdržíte v akceptačním dopise, který zašleme do měsíce od zahájení dodávek.

Jak se hradí zálohy?

Informace k úhradě najdete v akceptačním dopise, který zasíláme do měsíce od zahájení dodávek. Údaje pro platby si nastavujete již při sepsání smlouvy s Yello.
Po zahájení dodávek si můžete způsob platby i výši záloh kdykoli upravit přes online portál Moje Yello, v detailu Vašeho odběrného místa.

Na výběr máme 3 způsoby plateb:

 • Bankovní převod – při využití tohoto způsobu nezapomeňte vždy uvést správný variabilní symbol, aby se platba správně přiřadila. Platby prosím zasílejte na náš bankovní účet 117443673/0300.
 • Přímé inkaso – předepsané zálohy budeme inkasovat z Vašeho účtu. Je důležité, abyste měli pro tento způsob nastavené svolení k inkasu pro náš bankovní účet a dostatečný limit. Abychom mohli přímé inkaso nastavit, potřebujeme mít k dispozici Vaše číslo bankovního účtu, z kterého se má inkasovat. Je zapotřebí si ve své bance povolit platby ve prospěch našeho bankovního účtu 117443673/0300, variabilní symbol se neuvádí. Při nastavení tohoto způsobu platby budeme inkasovat i případné nedoplatky z vyúčtování automaticky.
 • SIPO – zálohy budeme předepisovat na Vaše SIPO, ke kterému potřebujeme znát spojovací číslo SIPO. U tohoto způsobu platby předepisujeme pouze zálohy, případné nedoplatky z vyúčtování je nutné hradit převodem na účet Yello podle údajů na řádné faktuře.

Kdy obdržím první fakturu?

Odečty zajišťuje distributor, na jehož území bydlíte, a následně nám je zasílá pro vyúčtování spotřebované energie. Fakturu proto budete nadále dostávat ve stejném období, protože období odečtů se změnou dodavatele zpravidla nemění.

Kdy mi přijde konečná fakturace?

Konečnou fakturaci zpravidla vystavujeme do měsíce od termínu ukončení smlouvy.

Kolik zaplatím za upomínku, popřípadě za zaslání opisu fakturu nebo smlouvy?

Každý z nás někdy něco zapomene nebo ztratí, a protože tomu rozumíme, nechceme po Vás platit nic navíc. Za upomínky, opis faktury nebo opis smlouvy u nás nic nehradíte.

Chci nahlásit stav měřidla.

Při nově zahájené dodávce od Yello prosím nahlaste odečet do dvou pracovních dnů od zahájení. Uvedený odečet bude zohledněn ve faktuře.

 • kontrolní odečet v průběhu roku lze zadat maximálně 10x
 • odečet k mimořádnému vyúčtování zdarma můžete hlásit k 31. 12., nejpozději do 5. 1.

Veškeré odečty stavu evidujte na stránce Samoodecet.
Pokud máte aktivovaný portál Moje Yello, můžete si odečty evidovat přímo tam, v detailu Vašich odběrných míst. 

Chci mimořádné vyúčtování.

O mimořádné vyúčtování můžete žádat na přelomu roku. Zdarma Vám ho vystavíme na základě nahlášeného odečtu k 31. 12.
Odečet prosím zaevidujte nejpozději do 5. 1. přes webový formulář Samoodecet.
Jako typ odečtu musíte zvolit Jsem zákazník Yello - mimořádná faktura k 31. 12.

Proč platím pouze 11 záloh?

Na fakturační období předepisujeme 11 měsíčních zálohových plateb. V měsíci, kdy má proběhnout vyúčtování, zálohu nepředepisujeme.

V případě, že zašlete platbu navíc, bude zohledněna v řádném vyúčtování. Pokud by platba dorazila až po vystavení faktury, automaticky uhradí zálohu na další fakturační období.

Proč nemám zálohu na SIPO?

S největší pravděpodobností očekáváme vystavení řádné roční faktury.
Zálohu v měsíci fakturace nepředepisujeme, protože nemůžeme zaručit její zaúčtování.
Další zálohy budou předepsány na SIPO podle nového plánu záloh na Vašem vyúčtování.
Pokud Vám faktura do konce měsíce nedorazí, kontaktujte nás prosím e-mailem na yello@yello.cz, do předmětu uveďte SIPO a my zjistíme, co se stalo.

Zvýšení nebo snížení záloh.

Výši záloh můžete změnit přes zákaznický portál Moje Yello, v detailu Vašeho odběrného místa.

Snížení záloh

 • při snížení je třeba zvážit, zda částka odpovídá Vaší spotřebě. Vyhnete se tak případnému nedoplatku při vyúčtování
 • snížení záloh doporučujeme, pokud na odběrném místě nikdo nebydlí nebo jste změnili charakter odběru (např. změna způsobu vytápění, ohřevu vody)

Zvýšení záloh

 • můžete o něj zažádat kdykoli
 • zvýšení záloh doporučujeme, pokud se zvýšil Váš odběr energie. Vyhnete se tak nepříjemným nedoplatkům.

Pro akceptování snížení záloh je nutné mít uhrazené všechny platby po splatnosti, včetně záloh a nedoplatků z faktur.

Nesouhlasím s novou zálohou ve vyúčtování.

Pokud Vám záloha na další fakturační období stanovená ve faktuře nevyhovuje, můžete si ji před splatností kdykoli upravit na Vašem zákaznickém portálu Moje Yello.
Více informací ke snížení a zvýšení záloh najdete na .

Proč na první straně faktury nesouhlasí ceny se smlouvou?

Na první stránce vyúčtování, část A, je součet ceny za dodávku Yello a ostatní regulované poplatky.
Regulované poplatky obchodník s elektřinou/plynem nemůže ovlivnit, tyto poplatky jsou dané a zaplatíte je vždy stejné bez ohledu na to, u kterého dodavatele právě jste.
Tyto poplatky nemohou být uvedené na smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny právě proto, že je dodavatel neovlivňuje.
Jednotlivé položky vyúčtování (silová elektřina/odebraný plyn, plat za odběrné místo) jsou následně rozepsané na druhé straně faktury, část B.
Regulované poplatky se zpravidla mění na přelomu roku a jsou ke stažení na našich webových stránkách.

Distribuční ceník elektřina
Distribuční ceník plyn

Z čeho se skládají ceny energie?

Co ovlivníte výběrem dobré energie od Yello?
Dodavatel stanovuje:

 • cenu silové elektřiny za kilowatthodinu (kWh)
 • stálý měsíční poplatek za odběrné místo

Až 60 % z ceny za elektřinu na Vašem vyúčtování neovlivníte.
Jedná se například o:
Cenu za distribuci elektřiny, cenu na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, cenu za systémové služby a za činnost operátora trhu a daň z elektřiny.
Ceny těchto souvisejících služeb stanoví Energetický regulační úřad a stát určuje výši DPH a daně z elektřiny.
Ceny souvisejících služeb a daně jsou stejně vysoké pro každého zákazníka bez ohledu na jeho dodavatele.

Chci vrátit přeplatek na bankovní účet.

Na portálu Moje Yello si můžete nastavit automatické vracení budoucích přeplatků z vyúčtování v detailu odběrného místa. Pokud automatické vracení nastaveno nemáte a byla Vám vystavena faktura s přeplatkem, zažádejte o vrácení přeplatku na portálu Moje Yello. V záložce Zprávy nám napište – uveďte číslo Vašeho bankovního účtu. Přeplatek Vám na něj pošleme a pro další fakturace Vám také nastavíme automatické vracení přeplatků. 
O vrácení přeplatku můžete žádat také přes náš email yello@yello.cz Do předmětu napište „vrácení přeplatku,“ v emailu uveďte číslo Vašeho bankovního účtu.

Distribuce.

Spínání HDO.

Časy spínání – přepnutí elektroměru z vysokého na nízký tarif (levnější proud) řídí distributor, na jehož území bydlíte.
Distributor může časy spínání měnit.
Informace o čase spínání naleznete na webu distributora nebo se můžete obrátit na jeho zákaznickou linku.
PRE (Praha) – 800 550 055
ČEZ (Ústecký, Liberecký, Olomoucký, Moravskoslezský, Středočeský, Královéhradecký, Pardubický, Karlovarský, Plzeňský kraj) – 800 850 860
E.ON (Jižní Čechy, Zlínský kraj, Jižní Morava, Vysočina) – 800 773 322

Jaká distribuční sazba je ideální pro moje odběrné místo?

Distribuční sazba se odvíjí od Vašich spotřebičů.
Jednotarifní sazby D01d a D02d jsou využívané při menší nebo střední spotřebě, při využití běžných domácích spotřebičů (např. svícení, vaření, pračka, sušička apod.).
Dvoutarifní sazby D25d a D26 se nastavují při vyšší spotřebě, a to při akumulačním ohřevu vody nebo akumulačním topení. Nízký tarif je v těchto sazbách spuštěn 8 hodin denně.
Dvoutarifní sazba D57d (dříve D35d,D45d, D55d, D56) je využívaná v případě spotřebičů instalovaných za účelem vytápění objektu (např. přímotop, tepelné čerpadlo, elektrokotel atd.). Nízký tarif je spuštěn 20 hodin.
Pokud máte chatu, můžete využít sazbu D61d s víkendovým režimem.

V případě, že se rozhodnete změnit Vaši distribuční sazbu, prosím kontaktujte nás e-mailem na yello@yello.cz a do předmětu uveďte Změna sazby. V e-mailu nám popište, jakou sazbu máte nyní aktuálně nastavenou a jakou chcete využívat, případně doplňte, jaké spotřebiče máte instalované, abychom Vám mohli doporučit nejvhodnější sazbu.

Jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem?

Dodavatel je obchodník s elektřinou/plynem, který má oprávnění dodávat danou komoditu. Dodavatele si zákazník určuje sám.
Distributor je provozovatel a vlastník distribuční soustavy (dráty, sítě, potrubí). Distributora si nemůžete zvolit, je dán územím, kde žijete. Pro elektřinu jsou 3 hlavní distributoři – ČEZ, E.ON a PRE, pro plyn také 3 – GASNet (RWE, Innogy), E.ON a Pražská plynárenská.
Výběrem dodavatele můžete ovlivnit 40 % ceny, zbylých 60 % nelze ovlivnit, protože jde o regulované položky stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Yello Chládek.

Můžu využít produkt i bez klimatizace?

Nastavení produktu Yello Chládek nelze využít samostatně, koupě klimatizace je nezbytná. Pokud ji už doma máte a další nepotřebujete, vyplňte prosím kontaktní formulář a domluvíme se, jaký z náhradních produktů si můžete vybrat.

Jsou ceny pevné po celou dobu trvání závazku?

Ceny produktu jsou garantované na celých 36 měsíců, po tuto dobu tedy zůstanou stejné.

Je možné koupit místo klimatizace jiný přístroj? Klimatizaci již doma mám.

Nastavení produktu Yello Chládek nelze využít samostatně, koupě klimatizace je nezbytná. Pokud ji už doma máte a další nepotřebujete, vyplňte prosím kontaktní formulář a domluvíme se, jaký z náhradních produktů si můžete vybrat.

Můžu využít produkt i jako stávající zákazník?

Ano. Nový produkt nastavíme po ukončení stávajícího závazku ze smlouvy. Yello Chládek pak plynule naváže na další období.

Úsporný tarif.

Kdy se mi projeví úsporný tarif na faktuře/zálohách?

Úsporný tarif se vám projeví ve vašich nejbližších zálohách či nejbližším vyúčtování vystaveném nejpozději po 1. 10. 2022.

Uvidím příspěvek z úsporného tarifu někde v účtu Moje Yello?

Ano, získáte aktuální informaci o výši státního příspěvku, který jsme pro každé z vašich odběrných míst od státu obdrželi. Současně uvidíte, jak vám státní příspěvek uhradil zálohy nebo nedoplatek z faktury. V neposlední řadě uvidíte v přijatých platbách každý ze státních příspěvků, který jste pro dané odběrné místo obdrželi.

Mám splátkový kalendář, uhradí mi úsporný tarif dluh?

Plánované splátky dluhu podle vašeho splátkového kalendáře vám příspěvek uhradí pouze do výše poskytnutého příspěvku z úsporného tarifu.

Co když nevyčerpám celou částku úsporného tarifu?

V případě, že nevyčerpáte celou částku, převedeme vám zbylou částku do následujícího fakturačního období.

Může mi úsporný tarif vytvořit přeplatek na faktuře? Co s ním následně bude?

V případě přeplatku na faktuře vám o tento přeplatek ponížíme zálohy na následující fakturační období. Pokud máte nastavené vrácení přeplatku na bankovní účet nebo složenkou, automaticky Vám přeplatek zašleme.

Co když uhradím zálohu a současně obdržím úsporný tarif?

Záleží na pořadí, ve kterém obdržíme platby. První platbu, která přijde, použijeme na úhradu nejbližší zálohy, druhá platba pokryje další zálohu.

Není-li žádná záloha k úhradě, vytvoří se akontace, která pokryje případný nedoplatek z faktury nebo další zálohy po řádné faktuře.

Rádi bychom vám doporučili, abyste si ponechali nastavené pravidelné platby pro své zálohy, vyhnete se tak případnému nedoplatku.

Co když uhradím fakturu a současně obdržím příspěvek z úsporného tarifu?

Platba, která k nám přijde jako první, uhradí fakturu. Druhá platba pokryje nový předpis záloh nebo vám bude vyplacena jako přeplatek.

Platím přes SIPO, přímým inkasem nebo trvalým příkazem.

Zákazníkům, kteří platí zálohy přes SIPO nebo přímým inkasem, upravíme automaticky výši záloh podle výše příspěvku z úsporného tarifu. To znamená, že v případě SIPA a přímého inkasa nemusíte dělat vůbec nic.

Zákazníci, kteří pro úhradu záloh využívají trvalý příkaz, si budou moci zálohu upravit sami změnou trvalého příkazu. Nicméně i přesto doporučujeme ponechat nastavené platby, vyhnete se tak případnému nedoplatku.

Mám více odběrných míst. Bude se úsporný tarif vztahovat na všechny mé odběry?

Pokud jsou vaše odběrná místa ze segmentu domácností a máte na nich sjednanou distribuční sazbu, pro niž je úsporný tarif určen, pak máte nárok na příspěvek pro každé z těchto odběrných míst.

Měním dodavatele. Od kterého dodavatele mi bude příspěvek přiznán?

Pokud jste měli u nás aktívní dodávku energie ke dni 23. 8. 2022, bude vám přiznán příspěvek od Yello. V případě, že zahájení dodávky proběhne k pozdějšímu datu po 23. 8. 2022, bude vám příspěvek přiznán od předchozího dodavatele.

Jsem v nájmu. Dostanu příspěvek já, nebo majitel bytu?

Příspěvek od nás bude přiznán tomu, kdo s námi bude mít v rozhodný den 23. 8. 2022 uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny.

Dělám převod elektřiny na nového nájemce. Budu mít nárok na příspěvek já, nebo nový nájemce?

Příspěvek od nás bude přiznán tomu, kdo s námi bude mít v rozhodný den 23. 8. 2022 uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny.

Dostane se s úsporným tarifem pomoci také firmám?

Aktuálně je úsporný tarif určen pouze domácnostem.

Pro zákazníky z řad firem je připravena pomoc v podobě odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie (OZE).

Co znamená odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie?

Firmy ani domácnosti nebudou muset poplatky za obnovitelné zdroje energie platit od letošního října až do konce příštího roku. U domácností se bude jednat o částku ve výši 599 korun s DPH za každou spotřebovanou MWh elektřiny. Tuto položku naleznete na druhé straně své faktury, v části B za období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023 bude uvedena nulová hodnota.