Úsporný energetický tarif.

Informační stránka úsporného tarifu zavedeného nařízením vlády ČR pro zákazníky Yello.

Úsporný energetický tarif.

Základní informace o úsporném tarifu.

Co je úsporný tarif?

Úsporný tarif je příspěvek, kterým chce stát domácnostem pomoct s placením za energie. Tento příspěvek dostanete automaticky, nemusíte o nic žádat.

Úsporný tarif má dvě fáze. První začíná 1. 10. 2022 a zaměřuje se na domácnosti, které odebírají elektřinu. Tyto domácnosti dostanou finanční příspěvek podle své distribuční sazby.

Druhá fáze začne 1. února 2023 a bude určena nejen odběratelům elektřiny, ale i plynu a tepla.

První fáze úsporného tarifu

Odkdy začíná úsporný tarif platit?
  • První fáze bude platit od 1. 10. 2022.
Pro koho je první fáze úsporného tarifu určena?
  • Státní příspěvek bude zaměřen na odběratele elektřiny – domácnosti (s výjimkou tarifu na dobíjení elektromobilů D27d a víkendového tarifu D61d). Úsporný tarif se v této fázi nevztahuje na firmy a podnikatele.
Jak státní příspěvek z úsporného tarifu získám? Musím si o něj zažádat sám?
  • Nemusíte dělat vůbec nic, příspěvek vám bude od října automaticky zohledněn ve vašich fakturách a zálohách. Příspěvek bude poskytnut automaticky dodavatelem elektřiny všem domácnostem, které s ním mají uzavřenou smlouvu.
Jaká je výše státního příspěvku v rámci úsporného tarifu v první fázi?
Příspěvek na úhradu nákladů na elektřinu:
Distribuční sazby pro domácnosti Výše příspěvku
Sazba D01d 3 500 Kč
Sazba D02d 3 500 Kč
Sazba D25d 3 500 Kč
Sazba D26d 2 000 Kč
Sazba D35d 2 000 Kč
Sazba D45d 2 000 Kč
Sazba D56d 2 000 Kč
Sazba D57d 2 000 Kč
Svoji platnou distribuční sazbu naleznete ve smlouvě s Yello nebo na posledním vyúčtování za elektřinu od Yello.
Co vše mi úsporný tarif uhradí?
  • Vaše neuhrazené a plánované zálohy budou uhrazeny do výše poskytnutého příspěvku v rámci úsporného tarifu.
  • Máte-li neuhrazený nedoplatek z faktury, uhradí se z něj odpovídající část do výše poskytnutého příspěvku z úsporného tarifu.

Druhá fáze úsporného tarifu

Odkdy začne platit druhá fáze úsporného tarifu?
  • Druhá fáze bude platit od 1. 2. 2023.
Pro koho je druhá fáze určena?
  • Druhá fáze se bude vztahovat kromě odběratelů elektřiny (s výjimkou tarifu na dobíjení elektromobilů D27d a víkendového tarifu D61d) i na odběratele plynu a tepla (centrální vytápění či domovní kotelny).
Jaká je výše státního příspěvku v rámci úsporného tarifu v druhé fázi?
Příspěvek na úhradu nákladů na elektřinu:
Distribuční sazby pro domácnosti Výše příspěvku
Sazba D01d 400 Kč
Sazba D02d 800 Kč
Sazba D25d 1 500 Kč
Sazba D26d 2 000 Kč
Sazba D35d 2 000 Kč
Sazba D45d 2 000 Kč
Sazba D56d 2 000 Kč
Sazba D57d 2 000 Kč
Svoji platnou distribuční sazbu naleznete ve smlouvě s Yello nebo na posledním vyúčtování za elektřinu od Yello.
Příspěvek na úhradu nákladů na plyn:
Pásma spotřeby plynu (v MWh) Výše příspěvku
0–1,89 200 Kč
1,89–7,56 1 700 Kč
7,56–15 3 700 Kč
15–25 6 200 Kč
25–45 7 800 Kč

Příspěvek na úhradu nákladů na teplo:

  • V případě dodávky tepla z domovních kotelen musí zákazník (nejčastěji SVJ) oznámit do 30. 11. 2022 distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. Ten mu následně poskytne příspěvek plynoucí z úsporného tarifu.
  • Obdobně u dodávek tepla z centrálního zásobování teplem zákazník (nejčastěji SVJ) informuje dodavatele tepla o počtu vytápěných bytových jednotek a následně obdrží od dodavatele příspěvek plynoucí z úsporného tarifu.

Jak můžete ušetřit sami?

Nesvítíte zbytečně? Pět důsledně zhasínaných světel vám ušetří až 1 800 Kč za rok.

Yello

Nenechávejte své spotřebiče v pozoru! Třeba vaše televize v pohotovostním režimu sice nejede naplno,
ale pořád potřebuje až 40% energie. Tak ji dejte pohov
vypněte ji úplně.

Pusťte se s chladnou hlavou na LED! Úsporné LED žárovky při nákupu stojí víc, ale během jejich dlouhé životnosti ušetříte na každé až 2 000 Kč.

Netopte nabíječkou! Nabíječky na telefon či tablet polykají energii, dokud jsou v zásuvce – i když je nemáte připojené ke spotřebiči.

Nezavařte svému účtu zbytečně! Při vaření vody použijte jen množství, které opravdu potřebujete. Úspora vás překvapí. Evropané vaří v průměru až o litr vody denně více, než musí.

Yello

A samozřejmě, najděte si dodavatele energie, kterému můžete důvěřovat. Yello nabízí férové ceny a vždycky využije každou příležitost, jak vám pomoci ušetřit.

Může mi úsporný tarif vytvořit přeplatek na faktuře? Co s ním následně bude?

V případě přeplatku na faktuře vám o tento přeplatek ponížíme zálohy na následující fakturační období. Pokud máte nastavené vrácení přeplatku na bankovní účet nebo složenkou, automaticky bude přeplatek zaslán.

Měním dodavatele. Od kterého dodavatele mi bude příspěvek přiznán?

Pokud jste měli u nás aktívní dodávku energie ke dni 23. 8. 2022, bude vám přiznán příspěvek od Yello. V případě, že zahájení dodávky proběhne k pozdějšímu datu po 23. 8. 2022, bude vám příspěvek přiznán od předchozího dodavatele.

Co znamená odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie?

Firmy ani domácnosti nebudou muset poplatky za obnovitelné zdroje energie platit od letošního října až do konce příštího roku. U domácností se bude jednat o částku ve výši 599 korun s DPH za každou spotřebovanou MWh elektřiny. Tuto položku naleznete na druhé straně své faktury v části B za období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023 bude uvedena nulová hodnota.

Kompletní seznam FAQ