Firemní odpovědnost.

Certifikace ISO 50001.

Juhů! Yello má certifikaci TÜV. Co to ale znamená?
ISO 50001 je mezinárodní norma systému energetického managementu. Poskytuje malým i velkým organizacím nástroj k systematické optimalizaci energetické náročnosti a podpoře efektivnějšího hospodaření s energií. Nové vydání standardu ze srpna 2018 (ISO 50001:2018) bylo sladěno se strukturou norem systému managementu ISO, jako je ISO 9001 Management kvality a ISO 14001 Environmentální management. Zahrnuje silnější důraz na odpovědnosti vrcholového managementu, aby se v organizacích zasadila kulturní změna. Tato certifikace potvrzuje, že s Yello jste v dobrých rukou.

Certifikat pro systém managementu dle EN ISO 50001 : 2018

Etický kodex.

Pražská energetika, a. s., a všechny společnosti, které s ní tvoří koncern (Skupina PRE), přijaly Etický kodex, který vyjadřuje základní cíle, hodnoty a obecné zásady pro chování a jednání a je závazný pro společnosti Skupiny PRE, jejich zaměstnance a spolupracovníky.

Více o Etickém kodexu 

Etická linka.

Etickou linku provozuje a spravuje advokátní kancelář KK IURIS, s. r. o., pro následující společnosti Skupiny PRE: Pražská energetika, a. s., PREdistribuce, a. s., PREměření, a. s., eYello CZ, k. s., KORMAK Praha a. s., PREzákaznická, a. s., PREnetcom, a. s., PREservisní, a. s., a VOLTCOM, spol. s r. o., SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s. r. o., a FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o. (vše dohromady označovány jako „společnosti Skupiny PRE“). Tato etická linka se vztahuje i na další společnosti s majetkovou účastí společností Skupiny PRE. Aktuální seznam všech dotčených společností naleznete na www.pre.cz/cs/profil-spolecnosti/o-nas.

Co je Etická linka a proč vznikla?

Etická linka vznikla proto, abychom se dozvěděli, co se pokazilo, a mohli to napravit, nebo ještě lépe, co hrozí, a mohli tomu zabránit. Etická linka je tedy prostředek, jak mohou zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé či jiné osoby, které jsou ve spojení s některou ze společností Skupiny PRE podávat bezpečně, případně i anonymně oznámení neetického, či dokonce nelegálního jednání, které se týká společností Skupiny PRE, jejích zaměstnanců, obchodních partnerů či osob se společnostmi Skupiny PRE jiným způsobem spojených.

Proč je linka externí?

Zřídili jsme externí linku proto, aby ochrana oznamovatelů před případnými negativními dopady jejich oznámení byla skutečně maximální. Oznámení se dostanou k osobám nezávislým na organizační struktuře společností Skupiny PRE, navíc k osobám odborně zdatným, konkrétně k rukám právníků advokátní kanceláře KK IURIS, s. r. o. Všechna oznámení budou řádně přezkoumána a v důvodných případech dojde k účinné a rychlé nápravě, a to bez jakýchkoliv obav z následného postihu oznamovatele. Etická linka tak představuje nejvyšší možný standard ochrany oznamovatelů před negativními následky oznámení.

Jak bude etická linka fungovat, jak budou oznamovatelé chráněni?

Všechny podrobné informace a odpovědi na otázky, které v této souvislosti mohou vyvstat, naleznete přímo na stránkách www.etickalinkapre.cz.

Přejete-li si učinit oznámení, využijte kontakty uvedené v zápatí tohoto dokumentu.

Kontakty pro přijímání oznámení neetického či nelegálního jednání:

Tel: +420 608 496 046 
E-mail: oznameni@etickalinkapre.cz
Web: www.etickalinkapre.cz
Poštovní adresa: Advokátní kancelář KK IURIS, s. r. o.
Přemyslovská 1939/28
130 00 Praha 3
(obálka označena “Etická linka – pouze k rukám příslušné osoby”) 
Adresa sídla: Přemyslovská 1939/28, 130 00 Praha 3 (1. patro)

Ombudsman.

Ing. Diana Stuchlíková
Ombudsman Skupiny PRE
ombudsman@pre.cz

Více o Ombudsmanovi