Info ze zákona.

Na této stránce naleznete důležité informace, které zveřejňujeme v souladu se zákonem. Jedná se o informace jako například podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele, standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb závazné pro dodavatele elektřiny a další.


REMIT - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Tato část slouží ke zveřejňování tzv. důvěrných informací, které jsou účastníci trhu povinni zveřejňovat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT).

Dodržování stanovené kvality dodávek a služeb.

Informace za rok 2017 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2016 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2015 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2014 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2013 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

 

Informace za rok 2017 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2016 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2015 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele a dopad výroby na životní prostředí.

Rok 2017.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2017.

Uhelné elektrárny (uhlí) 47,82 %
Jaderné elektrárny (jádro) 32,67 %
Plynové elektrárny (plyn) 6,26 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 10,42 %
Druhotné zdroje 2,52 %
Ostatní zdroje 0,31 %

Rok 2016.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2016.

Uhelné elektrárny (uhlí) 45,87 %
Jaderné elektrárny (jádro) 27,32 %
Plynové elektrárny (plyn) 7,56 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 18,01 %
Druhotné zdroje 0,15 %
Ostatní zdroje 1,09 %

 

Rok 2015.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2015.

Uhelné elektrárny (uhlí) 42,31 %
Jaderné elektrárny (jádro) 27,94 %
Plynové elektrárny (plyn) 3,74 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 17,93 %
Druhotné zdroje 0,01 %
Ostatní zdroje 8,07 %

 

Rok 2014.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2014.

Uhelné elektrárny (uhlí) 37,99 %
Jaderné elektrárny (jádro) 30,60 %
Plynové elektrárny (plyn) 3,63 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 15,07 %
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 0,90 %
Neidentifikováno 11,81 %

 

Rok 2013.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2013.

Uhelné elektrárny (uhlí) 38,79 %
Jaderné elektrárny (jádro) 28,35 %
Plynové elektrárny (plyn) 4,38 %
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 11,99 %
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 1,60 %
Neidentifikováno 14,89 %

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti elektroenergetiky u Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ), www.eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Zpráva o vztazích.

Informace za rok 2014.

Informace za rok 2015.

Účetní závěrka.

Informace za rok 2014.

Informace za rok 2015.

Informace o koncernu.

Společnost Pražská energetika, a. s., IČO: 601 93 913, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice,
100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2405,

jako řídicí osoba a společnosti

PREdistribuce, a. s., IČO: 273 76 516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10158,

PREměření, a. s., IČO: 256 77 063, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 100 05, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5433,

eYello CZ, k. s., IČO: 250 54 040, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76596,

KORMAK Praha a.s., IČO: 485 92 307, se sídlem K sokolovně 667/9, Uhříněves, 104 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20181,

PREservisní, s. r. o., IČO: 020 65 801, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 215222,

PREzákaznická, a. s., IČO: 065 32 438, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22870, a

PREnetcom, a. s., IČO: 067 14 366, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23057,

jako řízené osoby, tvoří společně koncern PRE.

 

Řízení společnosti Pražská energetika, a. s., vůči společnosti PREdistribuce, a. s., jako provozovateli distribuční soustavy je uplatňováno v rozsahu dovoleném kogentními ustanoveními § 25a zákona
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.